Kulumise tagajärjel kaasdetailide vahel tekivad vahemikud, mis omakorda põhjustab surve ja võimsuse vähendamist, õlisurve vähendamist määrdesüsteemis, kütuse- ja õlikulu suurendamist ning plaginate-lõginate tekkimist.

Mootori tehnilist seisundit ilma selle lahtivõtmiseta selgitatakse välja kontrolli ajal ja erinevates režiimides töötamise käigus. Samuti kontrollitakse õlikulu, mootorikarterisse sattunuid gaase ja õlikvaliteeti, mõõdetakse silindrite kompressiooni ja määrdesüsteemis olevat õlisurvet ning kuulatakse töötavat mootorit.

Korras mootor töötab kindlalt tühikäigul ja drosseli avamisel saavutab maksimaalset võimsust, ei kuumene üle, ei aja suitsu ega lase õli läbi tihendite.

MOTOR REMONT

Tavaliselt on mootorit vaja remontida põhjusel, et detailid on kulunud või katki läinud, samuti peab puhastama mootori töötamise ajal tekkinud kirmet sisepinnalt.

Mootori lahtivõtu vajadus võib tekkida jahutusvedeliku ja mootoriõli kokkusegamise põhjusel, kuna reeglina mootori karteris tekib emulsioon ning õli tase tõuseb jahutusvedeliku juurdelisamise pärast. Sageli just selline rike tekib mootori ülekuumenemisel ja plokikaane tihendi läbipõlemisel.

Mootori lahtivõtu põhjuseks võib saada ka õlisurve langus kepsusaalede kulumise tõttu ning väntvõlli kolin, kuna need põhjused tekitavad mootori kinnikiilumise. Seda laadi rikkeid tekitab sõitmine külma mootoriga ja kõrgetel pööretel.

Mootori lahtivõtt samuti aitab kindlaks teha silindrite kõverust ja väntvõlli kaelte võimalikke vigastuste ulatust, mis omakorda võimaldab teil teada saada, millal kapremont vaja läheb.

Mootori kapremont hõlmab mootori mahavõtmist, sõlmede kompuuterdiagnostikat, kokkupanekut, paigaldust, reguleerimist ja detailide vahetust.